Afspraken inhaallessen:

Afzeggen dient te gebeuren per mail, op:

lessen@manegeausterlitz.nl

Onder vermelding van:

  1. Naam ruiter
  2. Dag & datum + tijdstip van de les die je niet kan komen
  3. Dag waarop er ingehaald kan worden
Afspraken m.b.t. het afzeggen en inhalen van lessen:
  1. Lessen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, dit i.v.m. onze eigen les-en instructieplanning;
  2. Niet tijdig per mail afgezegd (24 uur) betekent helaas niet inhalen.
  3. De ruiter dient zelf het initiatief te nemen om een afspraak te maken voor een inhaalles;
  4. Een gemiste les dient binnen het lopende kwartaal te worden ingehaald, daarna vervalt het recht op de inhaalles.
  5. In geval van langere afwezigheid (> 3 weken/lessen) a.g.v. een blessure, vakantie, stage of anderszins, dit per mail kenbaar maken. We maken dan passende afspraken. 

Wij rekenen op jullie begrip!  


Copyright © 2008  - 2016 Manege Austerlitz  | All Rights Reserved | Sitemap | Disclaimer