De FNRS en het Ruiterpaspoort

Algemeen

De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra is de brancheorganisatie van manege-bedrijven, pensionstallen en africhtings- en wedstrijdstallen.
Zij behartigt de belangen van de bij haar aangesloten leden.
De doelstelling van de FNRS is om de rijkunst in Nederland te verhogen en het welzijn van de paarden te bevorderen.

Het  FNRS Sterrensysteem:

Minimaal éénmaal in de twee jaar worden de leden door of namens de FNRS bezocht en wordt er een rapport opgemaakt.
Aan de hand van een lijst met eisen krijgen de leden een beoordeling waarmee ze punten kunnen scoren.
Daarnaast moet (op korte termijn) ieder FNRS-lid in het bezit zijn van het veiligheidscertificaat.
Er wordt eveneens gekeken of de leden nog aan de eisen voldoen en of er mogelijkheden zijn voor verbeteringen aan het bedrijf.
Door het behalen van punten kunnen de leden in aanmerking komen voor één tot maximaal vijf sterren.
Het is voor aangesloten bedrijven mogelijk om bij bedrijfsverbetering tussentijds herkeuring voor één of meerdere sterren aan te vragen.
Het maximum haalbare aantal  is  5 sterren.

Het FNRS  Ruiterpaspoort

Vanaf 1 april 2002 is het  Ruiterpaspoort  verplicht  voor iedere ruiter op een FNRS Manege.

Doel:

Doel  van het paspoort is het hebben van een objectieve registratie van het niveau van de ruiter en daarmee de veiligheid van het paardrijden te verhogen.

Wat houdt het in ?

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten bij Manege Austerlitz, moet je in het bezit zijn van een FNRS Ruiterpaspoort. Waarschijnlijk heb je de instructeurs al gehoord over dit paspoort.

Controleer thuis of je het ruiterpaspoort hebt, zo niet, dan kun je bij je instructeur vragen naar inschrijfformulier voor het paspoort.

Deze kunnen je ouders/verzorgers invullen en weer bij ons inleveren, dan vragen wij voor jou het paspoort aan.

Al wel in het bezit van het paspoort?

Controleer dan het volgende:

-      Staat er een handtekening voor in het paspoort van je ouders/verzorgers?

-      Heb je een pasfoto geplakt voorin het paspoort?

-      Zit de laatste jaarzegel in je paspoort? (2013-2014 of 2014-2015)

Het ruiterpaspoort heb je nodig voor deelname aan de F Proeven, Vaardigheid, Het Ruiterbewijs, de Zitcompetitie en andere activiteiten die georganiseerd worden of nog gaan komen.

Het ruiterpaspoort is een document wat niet alleen bijdraagt aan de activiteiten op de manege. Maar ook staat voor gekwalificeerde instructie en veiligheid. De jaarlijkse bijdrage van €17,50 wordt besteed aan het up to date houden van de ruiteropleidingen van de FNRS, goede opleidingen voor het personeel (zoals instructeursopleiding) en veiligheid. Maar ook voor landelijke acties zoals het openhouden van de ruiterpaden verspreid over het land. Zodat wij ook bosritten kunnen blijven maken.

Dus, vergeet niet je paspoort bij deelname aan activiteiten. Bij het rijden van de F Proeven ontvang je stempels in je paspoort bij het rijden van een promotiepunt.

Ongevallenverzekering:

Iedereen die in het bezit is van het FNRS-ruiterpaspoort is tevens verzekerd bij ongevallen. Aan het ruiterpaspoort zit namelijk een ongevallenverzekering gekoppeld. Vanaf de datum van ondertekening van het aanvraagformulier van het FNRS-ruiterpaspoort, is de houder van dit FNRS-ruiterpaspoort verzekerd voor:

De verzekerde bedragen zijn:

1. Overlijden
Het verzekerde bedrag bij overlijden is € 12.500,00.

2. Blijvende invaliditeit
Het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit is € 25.000,00

3. Medische kosten

De maximale vergoeding bedraagt € 500,00 per ongeval met een eigen risico van € 12,50 per ongeval.

Deze verzekering is van kracht vanaf het moment dat het terrein van de manege wordt betreden tot het moment van het verlaten van het terrein. Meeverzekerd is het in groepsverband rijden van buitenritten onder begeleiding buiten de manege, alsmede het zelfstandig rijden van buitenritten, mits de ruiter in het bezit is van de aantekening “Certificaat Buiten Rijden 3” in het ruiterpaspoort.

Schademelding: eventuele schade- en/of ongevallenmeldingen dienen binnen 14 dagen telefonisch, per fax of per e-mail doorgegeven te worden aan het FNRS-kantoor. Indien de houder van een FNRS-ruiterpaspoort niet rijdt op een manegepaard, dient hij/zij hiervoor zelfstandig een particuliere aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Hoe aanvragen ?

Via  het inleveren van het  aanvraagformulier (te verkrijgen bij Rene) en een recente pasfoto.


Copyright © 2008  - 2016 Manege Austerlitz  | All Rights Reserved | Sitemap | Disclaimer